Regiony produkcyjne

Zasadniczo rozróżniamy 6 regionów produkcji whisky Lowlands, Highlands, Islay, Campbeltown, Speyside oraz Wyspy: Jura, Mull i Skye na zachodzie i Orkneye na północy.
Oddzielenie dwóch największych regionów a więc Higlands od Lowlands zostało dokonane przez angielskich legislatorów w 1784 roku w ustawie o gorzelnictwie (Wash Act), poprzez wyznaczenie Linii Granicznej Highlands, pokrywała się on z grubsza z ukształtowaniem terenu.