Chiński Rozwój

Chiny mogą wkrótce zająć 5 miejsce w produkcji wina na świecie. Jeżeli  w drugiej dekadzie utrzymane zostanie obecne tempo rozwoju tamtejszych winnic, to Chiny z pewnością prześcigną Argentynę a może nawet czwarte USA. Od początku lat 90 – tych powierzchnia tutejszych winnic wzrosła o 330%, dla porównania zaś w większości państw Europejskich wskaźnik ten malał.